Inhibitor korozji – zastosowanie w instalacjach grzewczych

Na korozję szczególnie narażone są instalacje grzewcze, ponieważ wysoka temperatura przyśpiesza procesy niszczenia. Co ważne, woda grzewcza nie musi spełnić tak surowych wymagań, jak woda pitna, więc instalację można zabezpieczyć przed korozją za pomocą środków chemicznych.

Korozja zachodzi w momencie, kiedy powierzchnia rury wchodzi w reakcję z substancjami znajdującymi się w płynącej wodzie. Niebezpieczną odmianą tego zjawiska jest korozja elektrochemiczna. Efektem jego jest stopniowe znikanie rury lub osłabienie jej struktur poprzez tworzenie się rdzy.

Pasywacja polega na pokryciu warstwy czynnej warstwą bierną, która nie podlega korozji. Inhibitor korozji tworzy na powierzchni rury warstwę ochronną. Bierność w tym przypadku oznacza, że związek, który pokrywa powierzchnię, będzie odporny na substancje obecne w wodzie i nie będzie wchodził w nimi w reakcje. Warstwa ta może zostać uszkodzona przez ruch wody, dlatego trzeba dbać o jej ciągłą odbudowę. Najlepiej po prostu przestrzegać zaleceń producenta co do dawek inhibitora.

Istotny jest odpowiednio dobrany inhibitor do materiału, z którego wykonana jest instalacja grzewcza. Równocześnie trzeba zaznaczyć, że większość inhibitorów tylko zabezpiecza rury przed zniszczeniem, ale istnieją również takie, których kierunek działania to usuwanie z wody substancji powodującej lub ułatwiającej korozję. Oznacza to tyle, że inhibitory będą łatwo wchodziły w reakcję z tymi substancjami, usuwając je w ten sposób z wody. Ważne jest, aby produkty z tych reakcji nie były szkodliwe dla rur.

Inhibitory korozji stosuje się w układach grzewczych zamkniętych.

Wprowadzane są w postaci ciekłej przez odpowietrznik, zachowując odpowiednią kolejność działań:

– wyłączyć piec i pompę c.o.

– upuścić z instalacji taką ilość wody, jaka będzie wprowadzana

– dokręcić korek

– wprowadzić przez odpowietrznik preparat

– dokręcić odpowietrznik

– sprawdzić ciśnienie w instalacji i w razie potrzeby uzupełnić jej braki

– sprawdzić czy nie przeciekają korek i odpowietrznik

– włączyć piec i pompę

– w razie potrzeby odpowietrzyć grzejniki.

 

 

 

Popularne tagi : środki antykorozyjne , środek antykorozyjny , ochrona przed korozją , zabezpieczenie przed korozją , ochrona antykorozyjna , ochrona metali przed korozją , produkty antykorozyjne

 

Zadzwoń:
+42 633 53 73

Zobacz stronę:
http://www.excor.pl/pl/kontakt
inhibitor korozji

Dojazd: