Odwadniania z zastosowaniem igłofiltrów

Realizacja prac budowlanych w terenie podmokłym, o zbyt wysokim poziomie wody gruntowej, wymaga uprzedniego przeprowadzenia osuszania. W tym celu wykorzystuje się instalacje igłofiltrowe, które skutecznie obniżają poziom wody gruntowej. Pozwalają nam także na wykonanie zapory gruntowej przed wodą napływającą z boku, na przykład przy pracach nad brzegami rzek, jezior, czy też mórz. Jest to stosunkowo zaawansowana technologia, wymagająca sporych nakładów finansowych, nie mniej jednak zapewnia nam bardzo dobre możliwości w zakresie realizacji wielu robót ziemnych. Warto więc przyjrzeć się całej tej technologii nieco bliżej, aby przekonać się o jej efektywności w toku realizacji wielu prac.

 

Elementy zestawu igłofiltrowego

W pierwszej kolejności warto sobie tutaj wyszczególnić budowę całego zestawu igłofiltrowego, aby w pełni zrozumieć zasadę jego działania. Każdy zestaw igłofiltrowy będzie składać się z trzech podstawowych elementów, a będą to po kolei:

  • Igłofiltry – w ilości odpowiadającej mocy danego agregatu pompowego. Są one wprowadzone do ziemi stroną, która zakończona jest perforowaniem. Poprzez igłofiltry będzie odsysana woda gruntowa, lub napływająca w gruncie od strony zbiornika wodnego.
  • Kolektory ssawne – rury o grubości 100-120 mm, służące do transportu odsysanej z gruntu wody. Do każdego kolektora podłącza się odpowiednią ilość igłofiltrów, poprzez odpowiednie króćce przyłączeniowe. Do tego dostępne będą wszystkie złączki i redukcje do stosowania kolektora z poszczególnymi rodzajami igłofiltrów.
  • Agregat pompowy – serce całej instalacji. Do agregatu podłączone są kolektory ssawne. To on odpowiada za wytworzenie podciśnienia w całej instalacji, aby dzięki temu odsysać wodę gruntową pojawiającą się na wysokość perforowanej końcówki roboczej igłofiltrów. Dzięki odpowiedniej technologii, możliwe jest prawidłowe odsysanie a następnie pompowanie odessanej wody na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość.

 

W zasadzie z opisu poszczególnych elementów zestawu igłofiltrowego, od razu wynika przebieg procesu odwadniania z jego zastosowaniem. Warto więc jeszcze rozpatrzyć kilka ciekawych kwestii związanych z tą technologią.

O samych elementach i konstrukcji zestawy igłofiltrowego możemy się dowiedzieć więcej na stronie igłofiltry Poznań

 

Zastosowanie systemów igłofiltrowych

Zdecydowanie najczęstszym przypadkiem zastosowania instalacji igłofiltrowej jest obniżanie poziomu wody gruntowej w terenach podmokłych. Często dzieje się tak, iż podczas budowy dróg czy też autostrad, trzeba po prostu przejść przez teren podmokły, gdyż jego omijanie jest zbyt kosztowne. W takich okolicznościach wykorzystywane są właśnie systemy igłofiltrowe. Równie często stosujemy je w trakcie realizacji prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża. Chodzi tutaj o nabrzeża rzek, jezior, oraz sztucznych zbiorników i cieków wodnych. W takim terenie, woda z ceiku bądź zbiornika będzie gruntem podmywać teren sąsiedni. Jakiekolwiek prace ziemne będą więc utrudnione. Należy w takim przypadku w pewnej odległości od terenu planowanych robót, przeprowadzić instalację igłofiltrów, które skutecznie przechwycą napływającą wodę gruntową.