Proces odwadniania za pomocą igłofiltrów

Realizacja prac odwodnieniowych przy wykorzystaniu instalacji igłofiltrowej wymaga przede wszystkim wiedzy w zakresie działania tego typu instalacji. Sama zasada działania i konstrukcja poszczególnych elementów instalacji nie są bardzo skomplikowane, niemniej jednak prawidłowy montaż może już przysporzyć pewnych problemów. A trzeba przecież pamiętać, iż to od prawidłowego montażu całej instalacji na stanowisku roboczym będzie zależne to, czy uda się osiągnąć zamierzone efekty. Sprawdźmy w takim razie, jak to wszystko działa i w jaki sposób prawidłowo przeprowadzać odwadnianie igłofiltrami. 

Budowa instalacji igłifltrowej

Instalacja igłofiltrowa składa się z trzech podstawowych elementów, z czego każdy z nich jest tak samo istotny. Będą to po kolei:

  • Agregat pompowy do igłofiltrów – wytwarza w całej instalacji podciśnienie, umożliwiając tym samym zasysanie wody z gruntu poprzez perforowane końcówki robocze igłofiltrów.
  • Kolektory ssawne – stanowią element pośredniczący pomiędzy igłofiltrami a agregatem pompowym.
  • Igłofiltry – rury z PCV o średnicy 32 lub 63 mm, z perforowaną końcówką roboczą. Umieszczone w glebie zasysają wodę gruntową pod wpływem podciśnienia wytworzonego w całej instalacji przez agregat pompowy.

Do tego oczywiście dochodzą wszelkiego rodzaju złączki i kolanka, umożliwiające prawidłowe podłączenie ze sobą wszystkich elementów, oraz wąż odprowadzający odessaną wodę na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość.

Wydajność instalacji

Wydajność, z jaką realizowane będzie odwodnienie igłofiltrami, jest zależna przede wszystkim od rodzaju zastosowanego agregatu pompowego oraz ilości igłofiltrów w rzędzie. Każdy agregat pompowy będzie tutaj posiadać zupełnie inną wydajność, wyrażoną w liczbie igłofiltrów o danej średnicy, jakie jest w stanie prawidłowo obsłużyć. Jeśli zastosujemy większą ich ilość niż zalecana, obniżmy poziom wydajności, a w skrajnych przypadkach uniemożliwimy instalacji pracę w ogóle.

Montaż instalacji na stanowisku roboczym

Prawidłowy montaż instalacji igłofiltrowej to niesamowicie istotna kwestia, wywierająca silny wpływ na poprawność przeprowadzanego odwodnienia. Igłofiltry powinny być umieszczone w gruncie na głębokości około pół metra większej niż planowana głębokość prowadzenia robót ziemnych. Możliwe jest utworzenie dwóch rzędów igłofiltrów po obydwu stronach planowanego wykopu (w przypadku pracy w terenie silnie podmokłym) lub tylko z jednej (w przypadku prace przy brzegu rzek lub jezior, kiedy woda gruntowa pojawia się raczej z jednej tylko strony). Odległość pomiędzy poszczególnymi igłofiltrami w instalacji nie powinna być większa niż jeden metr. Jednakże można je doraźnie zamontować szerzej, jeśli napływ wody jest bardzo nieznaczny. W przypadku intensywnego napływu wody gruntowej należy je zamontować w odstępie pół metra, a czasami nawet jeszcze ciaśniej.

Podsumowanie

Widzimy więc, iż przed przystąpieniem do montażu igłofiltrów, należy przeprowadzić wnikliwą analizę warunków panujących w terenie. Dzięki temu możliwe będzie ustalenie prawidłowej, optymalnej głębokości montażu i rozstawu igłofiltrów. Należy także zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe dopasowanie poszczególnych podzespołów instalacji, aby osiągnąć maksymalnie wysoki poziom wydajności pracy.